Update lúc 02:00 giờ: Hiện máy chủ đã ổn định trở lại, các bạn…

Update lúc 02:00 giờ: Hiện máy chủ đã ổn định trở lại, các bạn có thể vào game bình thường.

Hiện đang có lỗi tìm trận trận đấu, bộ phận kỹ thuật đang kiểm tra.

Các bạn có thể thử thoát client ra rồi đăng nhập lại vài lần thì có thể vào được game.

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Trả lời

Loading…

0

Comments

#Cfs3236 Phải giải quyết sao với mấy bạn thích gáy và cắn người khác…

Cơ hội sở hữu sớm 4 trang phục Leona Nhật thực/Nguyệt Thực và bộ…

Cơ hội sở hữu sớm 4 trang phục Leona Nhật thực/Nguyệt Thực và bộ…