DThươngDThương YêuYêu

Tổng hợp ảnh concept album thứ 2 “Time for us” của GFRIEND (Daytime Ver)

Tổng hợp ảnh concept album thứ 2 “Time for us” của GFRIEND (Daytime Ver)

UPDATING…


What do you think?

theqoo: Sky Castle Hyena là nghệ sĩ giống Sulli nhất Thêm hình: Bảo là…

theqoo: Sky Castle Hyena là nghệ sĩ giống Sulli nhất Thêm hình: Bảo là…

Thính (Yêu Được Không) | ViruSs ft Jaykii Nguồn: Đặng Tiến Hoàng

Thính (Yêu Được Không) | ViruSs ft Jaykii Nguồn: Đặng Tiến Hoàng