Tình hình của các bạn ngoài Bắc hiện nay :> Source: -Bựa-

Tình hình của các bạn ngoài Bắc hiện nay :>
Source: https://www.youtube.com/watch?v=ZYIa94x0KwA
-Bựa-

What do you think?

0 points
Upvote Downvote
[theqoo] 8 người nổi tiếng, cùng một chiếc váy, khí chất khác nhau Mỗi…

[theqoo] 8 người nổi tiếng, cùng một chiếc váy, khí chất khác nhau Mỗi…

Không cùng chung màu da. Không cùng chung quốc tịch. Không cùng chung rất…

Không cùng chung màu da. Không cùng chung quốc tịch. Không cùng chung rất…