Thảo nào mà tao toàn bị headshot suốt! #todanpho69 #dieucay #PUBG

Thảo nào mà tao toàn bị headshot suốt!
#todanpho69 #dieucay #PUBG

What do you think?

0 points
Upvote Downvote
#??? “Mình với bạn ấy gắn bó với nhau từ thủa nhỏ, đi đâu…

#??? “Mình với bạn ấy gắn bó với nhau từ thủa nhỏ, đi đâu…

TÂM SỰ TUỔI HỒNG!!! cute