Quăng tàn thuốc bậy bạ là cháy nhà cháy rừng đó các bạn #llama…

Quăng tàn thuốc bậy bạ là cháy nhà cháy rừng đó các bạn 😢
#llama

Dịch: L

Nguồn: tradDiasconRedFox.com

What do you think?

0 points
Upvote Downvote
Chỉ có game là tốt nhất thôi :3 #todanpho69 #dieucay #Game

Chỉ có game là tốt nhất thôi :3 #todanpho69 #dieucay #Game

True

True