Nguyễn Xiển Quận 9 điểm danh dùm em có ai biết bà này là…

Nguyễn Xiển Quận 9 điểm danh dùm em có ai biết bà này là trùm trại nào vậy… Ngang ngược và nghênh ngang quá

Nguồn: Hana Lê/ SAIGON OFFLINE – HỘI NHỮNG NGƯỜI YÊU CHÓ
#KSC

Bạn nghĩ sao?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

0

Comments

Tự tay bó vếu =)))

Tự tay bó vếu =)))

Chấm dứt ngay tình bạn với những đứa như này, méo nói nhiều

Chấm dứt ngay tình bạn với những đứa như này, méo nói nhiều