DThươngDThương KhócKhóc KhùngKhùng HàiHài LạyLạy ĐệchĐệch

Làm ba cái việc kín đáo mà không Ctrl+Shift+N đi, để giờ khổ thế…

Làm ba cái việc kín đáo mà không Ctrl+Shift+N đi, để giờ khổ thế này thấy chưa??

 

What do you think?

-4 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Trả lời

Loading…

0

Comments

Còn có 1 chỗ nhanh kẻo chủ nợ nó chặt tay =)))) Nguồn: Anh…

Còn có 1 chỗ nhanh kẻo chủ nợ nó chặt tay =)))) Nguồn: Anh…

VỢ NGOẠI TÌNH, BỎ NHÀ ĐI, MANG BỆNH ĐEM VỀ ĐỂ CHỒNG NUÔI RỒI…

VỢ NGOẠI TÌNH, BỎ NHÀ ĐI, MANG BỆNH ĐEM VỀ ĐỂ CHỒNG NUÔI RỒI…