Đố các khanh đoạn thoại này nằm ở đâu trong cờ líp #HoangHauHoHuynh của…

Đố các khanh đoạn thoại này nằm ở đâu trong cờ líp #HoangHauHoHuynh của Huỳnh Lập nè? Hãy như Hoàng Hậu, cần gì Grab nấy cho khoẻ nha các khanh.
#Grab #SieuUngDungChoCuocSongHangNgay #CanGiGrabNay

Bạn nghĩ sao?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

0

Comments

Những con tôm ngon nhất ba mẹ dành cho con,ba mẹ là người thương…

Những con tôm ngon nhất ba mẹ dành cho con,ba mẹ là người thương…

Cô gái quảng khăn đỏ thời nay :| MinD

Cô gái quảng khăn đỏ thời nay :| MinD