CUỘC SỐNG LÀ CỦA CHÍNH MÌNH Vì vậy, hãy bớt quan tâm đến những…

🍀 CUỘC SỐNG LÀ CỦA CHÍNH MÌNH

Vì vậy, hãy bớt quan tâm đến những gì mà người khác nghĩ về bạn…….

________________________________________________
#Sách_hay_nên_đọc
📚 Mình sinh ra đâu phải để buồn


What do you think?

0 points
Upvote Downvote
#thảo_luận Các tôn giáo tin rằng sau khi chết linh hồn con người thường…

#thảo_luận Các tôn giáo tin rằng sau khi chết linh hồn con người thường…

Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng just for…

Những sự thật chứng minh con người là giống loài thượng đẳng just for…