Câu hỏi: Tôi tính 99^100 mà không dùng máy tính kiểu gì? Trả lời…

Câu hỏi: Tôi tính 99^100 mà không dùng máy tính kiểu gì?

Trả lời bởi Alexander Farrugia, TS Toán, Đại học Malta (2016).

Vào năm 1919, làm sao để tôi tính được 99^100?

Thấy không, lúc này câu hỏi hay hơn nhiều rồi đấy, nếu chúng ta quay trở lại 100 năm trước. Vậy, để xem xem cụ cố nhà tôi có thể tính 99^100 kiểu gì nhé.

Đầu tiên phải tính log(99^100).

Năm 1919 mà, logx tức là log10(x), giờ hệ nhị phân chưa phổ biến lắm đâu. Rõ ràng, con số này bằng 100 log99. Và

log99 = log(10 × 9,9) = log10 + log9,9 = 1 + log9.

Giờ thì tính log9,9 kiểu gì nhỉ? Bằng cách sử dụng bảng loga này (hình 1)

Bảng này cho ta biết rằng log9,9 = 0,9956. Tốt rồi. Sau đó

Log(99^100) = 100 (1 + 0,9956) = 100 x 1,9956 = 199,56.

OK. Vậy thì tức là

99^100=10^199,56

Nhưng

10^199,56= 10^199 × 10^0,56

Và chúng ta tính 10^0,56 kiểu gì? Bằng cách sử dụng bảng mũ cơ số 10 (antilog) này (hình 2)

Bảng này cho ta biết rằng 10^0,56 = 3,631

Do đó

99^100=3,631 × 10^199.

Đó là cách người ta tính 99^100 mà không cần máy tính hồi 100 năm trước.
__________
Source: https://qr.ae/TUn257
Cảm ơn bài dịch của bạn Vũ Cường được đăng ở group Quora Việt Nam: https://www.facebook.com/groups/vietnamquora/permalink/2275915915974865/


What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Trả lời

Loading…

0

Comments

Bạn chọn cách quay lại, hay theo chị Nicki nào 🤣🤣🤣 Cre: Anh Da…

Bạn chọn cách quay lại, hay theo chị Nicki nào 🤣🤣🤣 Cre: Anh Da…

Giật hết cả mình

Giật hết cả mình