GiậnGiận DThươngDThương KhócKhóc KhùngKhùng HàiHài YêuYêu LạyLạy HayHay ĐệchĐệch

Ca này khó :)) #delechallenge

Ca này khó :))
#delechallenge

Bạn nghĩ sao?

-7 points
Upvote Downvote

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

0

Comments

Mưa lũ, ngập lụt thì phải làm gì :v Trải nghiệm ngay chuyến đi…

Mưa lũ, ngập lụt thì phải làm gì :v Trải nghiệm ngay chuyến đi…

Em không ngại đi Đà Nẵng, em chỉ cần lý do thôi

Em không ngại đi Đà Nẵng, em chỉ cần lý do thôi