500 anh em sinh viên Đại Học Thủy Lợi Hà Nội cháy quá đi…

500 anh em sinh viên Đại Học Thủy Lợi Hà Nội cháy quá đi mà!!! 🔥🔥🔥

Vườn hồng ngày xưa đã úa úa úa… 🤩🤩🤩

Credits: Phạm Ngọc Anh
#KSC

What do you think?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Trả lời

Loading…

0

Comments

Đến khổ

Đến khổ

Cái cảm giác ấy! Thật là hồi hộp đến thót phải không các chế?…

Cái cảm giác ấy! Thật là hồi hộp đến thót phải không các chế?…