1-0 cho Nhật Sóng đánh xa bờ ️ Ngay sau đó Hazard sút bóng…

1-0 cho Nhật
Sóng đánh xa bờ ????⚡️?

Ngay sau đó Hazard sút bóng đập cột 🙁

#KSC


Bạn nghĩ sao?

0 points
Upvote Downvote

Comments

Đưa ra ý kiến

Trả lời

Loading…

0

Comments

Xem video nào cũng gặp Bảo Anh và Tiến Dũng. Thật sự mệt mỏi…

Xem video nào cũng gặp Bảo Anh và Tiến Dũng. Thật sự mệt mỏi…

Các anh zaii à :)))) Nguồn: Tâm sự con gái #ốc

Các anh zaii à :)))) Nguồn: Tâm sự con gái #ốc